Alle Media


Treffers 51 t/m 100 van 112     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Notenboomstraat omstreeks 1900
Notenboomstraat omstreeks 1900
Foto van de Notenboomstraat met als aantekening achter op de ansichtkaart. Foto van H.J.L.Sicherer arts. Het hoekje van de Notenboomstraat, waar het gezin Corbelijn Battaerd Huber woonde. 
 
52
Onze website vernieuwd
Onze website vernieuwd
Website versie 3. Het idee achter de vernieuwe website www.famhuber.nl was, het creëren
van een online-archief voor materiaal met betrekking tot onze familie. De website is beschikbaar in vier talen, te weten Nederlands, Engels, Duits en Frans. Echter zijn de Huberiana-artikelen alleen beschikbaar in het Nederlands. 
 
53
Op naar een nieuwe gezondheid
Machteld Huber: „Ik voel me hartstikke goed! Maar zelfs ernstig zieke mensen kunnen zich heel
gezond voelen.” Gezond zijn is niet het doel maar het middel om je goed te voelen.
Dat zegt arts-onderzoeker Machteld Huber (63), die vorige week [17 december 2014, red.] in Maastricht promoveerde op wat zij ‘positieve gezondheid’ noemt.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
54
Oranjerie van Schatzenburg
Oranjerie van Schatzenburg
In 1836 erft de 21-jarige student Assuerus Quæstius de buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp van zijn tante Frederika A.M. Vegilin
van Claerbergen. Een jaar of vijf later moderniseert hij zowel het huis als de tuinaanleg. De tuin gaat drastisch op de schop. Hij krijgt een landschappelijk karakter. Een deel van de gracht wordt dan vergraven tot vijver, er komen zwierige schelpenpaden, bloemperken in verschillende vormen, hoogteverschillen, coulissen en doorkijkjes. Het ontwerp is vermoedelijk van Lucas Pieters Roodbaard. Alleen de oude boomgaard ontkomt aan de vernieuwingsdrang. 
 
55
Painting of FGA Huber
Painting of FGA Huber
Painted by Erica Huber, in 1993 
 
56
Patricier zijn
Patricier zijn
Deze vraag heeft het bestuur van de Hubervereniging zich gesteld. We krijgen steeds minder jongelui, die lid willen worden van een familievereniging waarvan de meeste leden behoren tot de patriciërs. Is dit een teken des tijds, dat wordt beheerst door een mediacircus en snelle communicatie?
Is er geen belangstelling meer voor familiebanden en hun geschiedenis?
Moet alles dan maar hip zijn en vluchtig? 
 
57
Pillegift voor LH Huber
Pillegift voor LH Huber
Op 26 april 1768 wordt in het mooiste huis van de Grote Kerkstraat te Leeu-
warden, het Princessehof, het vierde kind van mr. Herman Ulrich Huber,
ammunitiemeester-generaal van Friesland, en zijn vrouw Margareta Barbera Emmen geboren. Het meisje krijgt de namen Lamberdina Henriëtta. Zij is genoemd naar haar grootvader mr. Lambert Henric Emmen die vijf jaar eerder is overleden. 
 
58
Plantage Schatzenburg
Plantage Schatzenburg
De Plantage Schatzenburg was in Suriname aan de Boven-Commewijnerivier gelegen, rechts opvarend, en is lange tijd bezit geweest van de familie Schas. Het betrof een koffieplantage groot 236 akkers. Ook wel bekend als Schassenburg. 
 
59
Poppenhuizen: Hobby tot Kunst verheven
Poppenhuizen: Hobby tot Kunst verheven
Wie kent niet het poppenhuis van Sara Ploos van Amstel- Rothé in het Frans Halsmuseum te Haarlem of haar tweede in het Haags Gemeentemuseum. Sara Rothé begon haar hobby in 1743 met de koop van drie oude poppenhuizen uit het bezit van Rachel van Dantsich, die ze weer gekocht had op een veiling van Cornelia van der Gon. Deze Cornelia had ze samen met haar echtgenoot de schilder David van der Plas gemaakt tussen 1680 en 1700. 
 
60
Portret van Abraham Christiaan de Hertoghe Huber (1772-1840)
Portret van Abraham Christiaan de Hertoghe Huber (1772-1840)
Raadsheer Hooggerechtshof in Den Haag

Door Wessel Lubbers

http://explore.rkd.nl/explore/images/170788  
 
61
Portret van Anna Maria Catharina Huber (1862-1947)
Portret van Anna Maria Catharina Huber (1862-1947)
door Thomas Martin Staas

http://explore.rkd.nl/explore/images/150746  
 
62
Portret van Carolina Louise Brugsma (1854-1892) en Johanna Elisa Augusta Huber (1853-1934)
Portret van Carolina Louise Brugsma (1854-1892) en Johanna Elisa Augusta Huber (1853-1934)
http://explore.rkd.nl/explore/images/150759  
 
63
Portret van Cornelis Ulrich Jan Huber (1796-1878)
Portret van Cornelis Ulrich Jan Huber (1796-1878)
http://explore.rkd.nl/explore/images/136536  
 
64
Portret van Ferdinand Gustaaf Adolf Huber (1851-1917)
Portret van Ferdinand Gustaaf Adolf Huber (1851-1917)
Officier van gezondheid 1e kl. Oost-Indisch Leger, daarna gemeente-arts te Kampen.

http://explore.rkd.nl/explore/images/182176  
 
65
Portret van Ferdinand Gustaaf Adolf Huber (1851-1917)
Portret van Ferdinand Gustaaf Adolf Huber (1851-1917)
Officier van gezondheid 1e kl. Oost-Indisch Leger, daarna gemeente-arts te Kampen.

Portret door Cornelis Bernardus Broersma

http://explore.rkd.nl/explore/images/150747  
 
66
Portret van Hendrik Wibo Huber (1821-1908)
Portret van Hendrik Wibo Huber (1821-1908)
Controleur bij het kantoor van de Waarborg op de gouden en zilveren werken te Leeuwarden.

http://explore.rkd.nl/explore/images/146795  
 
67
Portret van Hermannus Ulrich Huber door Dirk Jacobs Ploegsma, uit 1786
Portret van Hermannus Ulrich Huber door Dirk Jacobs Ploegsma, uit 1786
Hermannus Ulrich Huber
Advocaat; ammunitiemeester (1761-1780); raadsheer Hof van Friesland (1780-1795); lid van de admiraliteit.

http://explore.rkd.nl/explore/images/6951 
 
68
Portret van Johanna Elisa Augusta Huber
Portret van Johanna Elisa Augusta Huber
Portret door Hendrik Johannes Craije

http://explore.rkd.nl/explore/images/150771  
 
69
Portret van Johannes Lambertus Huber (1750-1826)
Portret van Johannes Lambertus Huber (1750-1826)
Vrederechter te Dronrijp, grietman van het Bilt, Depute des Patriotte Bataves.

Portret gemaakt door Gilles-Louis Chretien in 1790

http://explore.rkd.nl/explore/images/176341 
 
70
Portret van Lambertus Johannes Huber (1850-1932)
Portret van Lambertus Johannes Huber (1850-1932)
Advocaat en procureur te Veendam.

portret door Johannes Wilhelmus Franciscus Offenberg

http://explore.rkd.nl/explore/images/150761  
 
71
Portret van Margaretha Offerhaus (1799-1853)
Portret van Margaretha Offerhaus (1799-1853)
http://explore.rkd.nl/explore/images/136535  
 
72
Portret van Maria Rebecca Huber (1880- )
Portret van Maria Rebecca Huber (1880- )
portret door JJA van Winsen

http://explore.rkd.nl/explore/images/150773  
 
73
Portret van Sophia Huber (1833-1865)
Portret van Sophia Huber (1833-1865)
door Johan Keller

http://explore.rkd.nl/explore/images/150763  
 
74
Portret van Ulrich Herman Huber (1774-1812)
Portret van Ulrich Herman Huber (1774-1812)
Ritmeester.

Portret door Rienk Jelgerhuis

http://explore.rkd.nl/explore/images/131895  
 
75
Portret van Ulrich Herman Huber (1842-1917)
Portret van Ulrich Herman Huber (1842-1917)
Rijksadvocaat te Leeuwarden, lid Provinciale Staten van Friesland lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Raad van State.

portret door Eduard Fuchs

http://explore.rkd.nl/explore/images/150765  
 
76
Portret van Ulrich Jan Huber (1814-1870)
Portret van Ulrich Jan Huber (1814-1870)
Medisch doctor, arts.

Portret door Gerarda Henriette Matthijssen

http://explore.rkd.nl/explore/images/150766  
 
77
Portret van Ulrich Jan Huber (1855-1935)
Portret van Ulrich Jan Huber (1855-1935)
Ambtenaar bij de gemeente-secretarie van Winterswijk.

Portret door Albert Greiner

http://explore.rkd.nl/explore/images/150770  
 
78
Portret van Ulrich Jan Huber (1883-1949)
Portret van Ulrich Jan Huber (1883-1949)
Deliplanter.

Portret door AD Prummel

http://explore.rkd.nl/explore/images/150780  
 
79
Portret van Ulrich Jan Huber (1883-1949)
Portret van Ulrich Jan Huber (1883-1949)
portret door Jan Kz de Vries

http://explore.rkd.nl/explore/images/150800  
 
80
Portret van Ulricus Huber (1636-1694)
Portret van Ulricus Huber (1636-1694)
Hoogleraar welsprekendheid en geschiedenis een de Hogeschool te Franeker (1657), rector magnificus (1660), hoogleraar in de rechten (1665),wederom rector magnificus (1667, 1677); raadsheer van het Hof van Friesland (1679-1682).

Portret uit 1694

http://explore.rkd.nl/explore/images/124108  
 
81
Portret van Zacharias Huber (1669-1732)
Portret van Zacharias Huber (1669-1732)
Advocaat te Leeuwarden; buitengewoon hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Academie te Franeker (1694), gewoon hoogleraar (1695), rector magnificus (1706); raadsheer Hof van Friesland (1716-1732).

Portret is gemaakt door Bernardus Accama

http://explore.rkd.nl/explore/images/173593  
 
82
Print_Vragenlijst_A_Respondent.pdf
Print_Vragenlijst_A_Respondent.pdf
Patriciaat 2018
Vragenlijst Deel A: respondent 
 
83
Print_Vragenlijst_B_Echtgenoot_1.pdf
Print_Vragenlijst_B_Echtgenoot_1.pdf
Patriciaat 2018
Vragenlijst Deel B: echtgenoot 
 
84
Print_Vragenlijst_C_Kind_1.pdf
Print_Vragenlijst_C_Kind_1.pdf
Patriciaat 2018
Vragenlijst Deel C: kind 
 
85
Robert Johannes Huber
Huberiana 2015-2 bevat een artikel van de hand van Axel Rosendahl

Huber over Robert Johannes Huber (1920-1942). Robert Huber was KNIL-militair en maakte in (toenmalig)Nederlands-Indië de Japanse invasie mee. Hij overleed op 23 juni 1942 en is begraven op het Ereveld Lewigahah bij Bandoeng. Bij hun bezoek aan het Ereveld in januari 2015 troffen Axel en Kitty Rosendahl Huber bij toeval zijn graf aan, voorzien van een wit kruis met zijn naam erop: R.J. Huber. Axel vroeg zich af wie deze naamgenoot was. Hij ging op onderzoek uit en vond uit dat Robert familie van hem is. Zijn artikel in Huberiana werd gelezen door Cynthia Engelen-Kraag,een nicht van Robert. Zij reageerde met onderstaand relaas,dat met haar toestemming in ons familieblad mag worden opgenomen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
86
Roodbaards Rijkdom
Roodbaards Rijkdom
Op 2 november 2012 vond in het Coulonhuis (Fryske Akademy) te Leeuwarden de presentatie plaats van het boek ‘Roodbaards Rijkdom’. Dit boek heeft als onderwerp het oeuvre van de in Noord Nederland wereldberoemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). 
 
87
Rosendahl Huber Headstone
Rosendahl Huber Headstone
Rosendahl Huber Grafsteen te Dronrijp 
 
88
Rouwkaart Engelina Ulrica van der Blom - Huber
Rouwkaart Engelina Ulrica van der Blom - Huber
Overleden op de leeftijd van 66 jaar te Arnhem 
 
89
Rouwkaart FGA Huber
Rouwkaart FGA Huber
De rouwkaart voor FGA Huber, overleden in Bloemendaal op 91 jarige leeftijd. 
 
90
Rouwkaart Johanna Jacoba Niestadt - Huber
Overleden op de leeftijd van 82 jaar te Vlaardingen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
91
rouwkaart_fga_huber.pdf
rouwkaart_fga_huber.pdf
 
 
92
Schatzenburg vouwen
Schatzenburg vouwen
De Fries Sjoerd Zeilboer heeft met gebruikmaken van een bijna tweeduizend jaar oude kunstvorm uit Japan bijna alle staten en stinzen in Friesland nagemaakt van papier. 
 
93
Schrijverschap in wording
Schrijverschap in wording
De drukproef van ‘Ik heb lief’, laat zien hoe de woorden van Reinier Flaes een boeiend verhaal worden over een ochtend in een park in Athene waarin hij vermeldt "dit leven lief te hebben". Naast deproza is hij ook weer gedichten gaan schrijven, na een jaar daartoe
niet in staat te zijn geweest. 
 
94
Simon keek naar mij
Simon keek naar mij
Ik was niet op de Huberdag 2012 omdat ik naar een optreden van Nick en Simon wilde gaan. Rick H heeft mij gevraagd een verslag te maken. Het was in Horst in Limburg en heet Funpop. 
 
95
Siucke Huber
Siucke Huber
Het schilderij in dit artikel is een allegorische voorstelling ter herinnering aan de erfenis in
1749 door Siucke Huber nagelaten aan het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden. Het paneel is gemaakt
door de schilder Rienk Keyert en kreeg een plaats in de voogdessenkamer van het weeshuis (thans, in 2002: Fries Natuurmuseum). De tekst in het schilderij luidt:
De e s Witte Gro n d Me t Staa n d e En Uit g e b re id e Vle rke n
Is ‘T B e e lt D e r Ed e le Zi e l In Haa re Lie fd e We rke n
‘T I s Siu c ke , Hu b e rs We e uw & Do g te r, Wie ns Ge m o e d
Dit Arm e We e sh ui s T ro f, Da t ‘s End x Maakt H aar Go e d 
 
96
Stinsenflora
Stinsenflora
Wat is eigenlijk Stinsenflora? Stinsenflora is een flora die voorkwam bij de Friese stinsen maar ook bij de Groninger borgen en steenhuizen. Het is een flora die men vooral vindt in de oude tuinen van buitenplaatsen, kastelen, boerderijen en kruidentuinen van kloosters. 
 
97
Stinsenflora in Fryslân
Stinsenflora in Fryslân
In het Cultuurbericht van het Prins Bernhard Fonds van de zomer 2007 troffen we een artikel aan met als titel “Zijn na God nu ook de stinzenplanten uit Jorwerd verdwenen?” 
 
98
Trouwfoto Axel Emil en Jacqueline Antoinette Rosendahl Huber
Trouwfoto Axel Emil en Jacqueline Antoinette Rosendahl Huber
 
 
99
Ulrich Herman Huber
Ulrich Herman Huber
Ulrich Herman Huber, geb; 19 september 1774 te Makkum, meldt zich als vrijwilliger bij het Korps Bataafs Legioen, dat op 26 juli 1792 was op gericht in de Zuidelijke Nederlanden. 
 
100
Ulrich Hermanus Huber de Ritmeester
Ulrich Hermanus Huber de Ritmeester
Ulrich Hermanus Huber (Ned. Patr. VIIIa blz: 320) geb. te Makkum op 19 september 1774, was militair van beroep. Hij was Opperwachtmeester bij het Regiment Bataafsche Hussaren tot 1795, 1e Luitenant bij de Bataafsche Hussaren in Hollandse dienst tot 1806. Na de bezetting van Holland door Napoleon koos hij voor de Franse dienst. Hij klom op tot Ritmeester en in die hoedanigheid nam hij deel aan de Russische veldtocht die duurde van juni 1812 tot 12 december 1812. 
 

    «Vorige 1 2 3 Volgende»