Huberiana


Treffers 51 t/m 61 van 61     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige 1 2

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
51
Ulrich Herman Huber
Ulrich Herman Huber
Ulrich Herman Huber, geb; 19 september 1774 te Makkum, meldt zich als vrijwilliger bij het Korps Bataafs Legioen, dat op 26 juli 1792 was op gericht in de Zuidelijke Nederlanden. 
 
52
Ulrich Hermanus Huber de Ritmeester
Ulrich Hermanus Huber de Ritmeester
Ulrich Hermanus Huber (Ned. Patr. VIIIa blz: 320) geb. te Makkum op 19 september 1774, was militair van beroep. Hij was Opperwachtmeester bij het Regiment Bataafsche Hussaren tot 1795, 1e Luitenant bij de Bataafsche Hussaren in Hollandse dienst tot 1806. Na de bezetting van Holland door Napoleon koos hij voor de Franse dienst. Hij klom op tot Ritmeester en in die hoedanigheid nam hij deel aan de Russische veldtocht die duurde van juni 1812 tot 12 december 1812. 
 
53
Ulricus Huber gaat verhuizen
Ulricus Huber gaat verhuizen
Voor de hoofdingang van de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag staat het bronzen standbeeld van onze beroemdste voorvader Ulricus Huber (1636-1694) naast vijf andere bronzen standbeelden van beroemde Neder-
landse rechtsgeleerden, te weten: Hugo de Groot (1583-1645), Cornelis van
Bijnkershoek (1673-1743), Joan Melchior Kemper (1776-1823), Simon van Leeuwen (1626-1682) en Johannes voet (1642-1713). 
 
54
Verblijf in Ned Indië tijdens Jap bezetting
Verblijf in Ned Indië tijdens Jap bezetting
Begin 1940 vertrok Ankie Huber naar Nederlands-Indië om haar vader (Albert Lodewijk Huber) te bezoeken, die als arts een praktijk uitoefende in Medan, op Sumatra. Onderweg vernam zij, dat de Duitsers ons land waren binnengevallen. Voor haar zou dat betekenen, dat haar verblijf in Indië niet een half jaar zou duren, zoals de bedoeling
was, maar ruim vijf jaar. Zij maakte daar dus de Japanse bezetting mee, en zij was ongeveer 42 maanden geïnterneerd in verscheidene Jappenkampen in de omgeving van Medan. Hetzelfde lot onderging Lies Huber, een nicht van haar vader en werkzaam in diens praktijk. 
 
55
Voorwoord van de voorzitter
Voorwoord van de voorzitter
2013 was weer een bewogen jaar met ups en downs.
De downs hebben we op het gebied van economie, werkeloosheid,
natuurrampen maar ook bij vervelende oorlogen of ruzies in je eigen
omgeving. En gelukkig zijn er ook politieke ups en worden er weer mensen vrijgelaten en worden stormen die ons land aanvallen door stevige dijken nu eens wel tegen gehouden en hebben we een nieuwe Koning en een mooie Koningin en wordt er soms toch een baan gevonden en blijven mensen eindeloos met elkaar gehuwd en worden ze meer dan honderd jaar oud. 
 
56
Was burgemeester Epeus Wielinga een sleperszoon?
Was burgemeester Epeus Wielinga een sleperszoon?
In de achttiende eeuw waren de Wielinga's een van de vermogendste en invloedrijkste geslachten binnen het Friese politieke bedrijf. Rond de raadsheer dr. Epeus Wielinga (1702-1773) spande zich een familienetwerk, dat zich uitstrekte tot in alle geledingen van de toenmalige hoofdstedelijke en gewestelijke bestuurslagen. De basis daarvan was gelegd door zijn gelijknamige grootvader Epeus Wielinga (ca. 1643-1718), die twintig jaar burgemeester van Leeuwarden en nog langer lid van Gedeputeerde Staten was. Zijn afkomst was tot dusverre in nevelen gehuld. Een ordinaire burenruzie die zich in het begin van de achttiende eeuw rond de persoon van wolkammer Johannes Bodendijk in de Bagijnestraat afspeelde, werpt daar evenwel een nieuw en uiterst verrassend licht op. 
 
57
Was Heinrich Huber een Freelancer?
Was Heinrich Huber een Freelancer?
Freelancer is een eigentijds woord dat stamt uit de Middeleeuwen. Krijgslieden of edelen die niet waren gebonden aan een Heer beschikten over de vrije lans en die kon je dus inhuren voor geld om voor je te strijden. 
 
58
Willem Epeus Huber
Willem Epeus Huber
Willem Epeus Huber is familie van ons, maar je zult hem niet vinden in de genealogie Huber in Nederland’s Patriciaat jaargang 77, 1993. Met zijn geboorte is namelijk iets bijzonders aan de hand. Zijn ouders zijn niet getrouwd en er is een grote sociale kloof tussen zijn vader en zijn moeder. Zijn vader heeft hem niet erkend. Willem is een natuurlijk kind, in de 18 eeuw ook wel vergoelijkend ‘speelkind’ genoemd. 
 
59
Zwitserse Componisten
Zwitserse Componisten
Onlangs was op de klassieke muziekzender een koorwerk te
beluisteren van de componist Paul Huber geboren te Kirchberg
in Zwitserland op 17 februari 1918. 
 
60
‘Rosendahl Huber’ gedenksteen te Dronrijp
‘Rosendahl Huber’ gedenksteen te Dronrijp
Binnen de Familievereniging Huber is de familienaam ‘Rosendahl Huber’ een beetje een vreemde eend in de bijt. Toch is dit niet de eerste combinatie van de naam Huber met een andere familienaam. 
 
61
‘Wappen der Gemeinde Altikon’
‘Wappen der Gemeinde Altikon’
Zoals bekend, stamt onze familie af van Heinrich Huber, die rond 1557 in het Zwitserse dorp Altikon (kanton Zürich) werd geboren. Heinrich kwam als kapitein naar onze streken en nam zijn familiewapen mee. Dat wapen is identiek aan het wapen van Altikon. 
 

    «Vorige 1 2