Alle Media


Treffers 1 t/m 50 van 112     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 3 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
14 lanssteken van Ulrich Herman Huber
14 lanssteken van Ulrich Herman Huber
Bijzonderheden over de verwondingen opgelopen bij de strijd in Rusland staan vermeld in de Geschiedenis van het regiment Hollandsche Husaren door Jhr. J.W. van Sypensteyn. 
 
2
1600: Slag bij Nieuwpoort
1600: Slag bij Nieuwpoort
“Die eeuwige belastingen. Al dat geld dat de oorlog kost". In de Republiek weerklinkt het gemor van steden en burgers sterker dan voorheen. Keer op keer moet Prins Maurits smeken om geld, zodat hij zijn kleine leger kan uitbreiden. Dankzij de Staten van Holland mag hij zijn strijdmacht met 4000 Fransen, 2000 Duitsers en 1000 Zwitsers versterken. 
 
3
Aanwinst voor schatzenburg
Aanwinst voor schatzenburg
Schatzenburg is in het bezit gekomen van een belangwekkend patriottisch
schilderij. Het is in 1784 geschilderd door Jurriaan Andriessen (1742-1819)
in opdracht van een waarschijnlijk Friese patriot.
De voor die tijd al wat ouderwetse uitbundige Lodewijk-XV-lijst vertoont
volgens deskundigen kenmerken die op Friese makelij duiden. 
 
4
Andreae-Huber
Andreae-Huber
Deze foto ontving de redactie van Mary en Henk Binckhorst-Huber, die het ingelijste origineel van dit groepsportret bij toeval hebben aangetroffen in de Oudheidkamer in Kollum. Zij waren daar op zoek naar gegevens over de grootvader van Henk van moederszijde, Hendrik Meijer. 
 
5
Assuerus Quæstius
Assuerus Quæstius
Schatzenburg is in de negentiende eeuw gedurende meer dan vijftig jaar eigendom van Mr Assuerus
Quæstius. Hij heeft zijn stempel op de buitenplaats gezet. Vóór hem is Schatzenburg met een
korte onderbreking aan het eind van de achttiende eeuw tot 1813 steeds eigendom van een (aanverwant van) Huber. Het wordt in die tijd door de Huber’s benut als zomerverblijf dan wel verhuurd aan een familielid. In 1813 verkoopt Johannes Lambertus Huber –de patriot- Schatzenburg en wordt Frederica Aurelia Maria Vegilin van Claerbergen de bewoonster. 
 
6
Bezoek Sterrenwacht Halley
Bezoek Sterrenwacht Halley
Wederom waren we met het bestuur van de Hubervereniging te gast op een
bijzondere lokatie. Eind juli 2012 werden we ontvangen door Urijan Poerink
op de Sterrenwacht Halley in Vinkel. 
 
7
Book by Ulricus Huber
Book by Ulricus Huber
Dialogus, found in the special collections department of the Leiden University Library 
 
8
Book by Ulricus Huber
Book by Ulricus Huber
Digressiones Justinianeæ, found in the special collections department of the Leiden University Library 
 
9
Book by Ulricus Huber
Book by Ulricus Huber
Reference to his father Zacharias Huber, found in the special collections department of the Leiden University Library 
 
10
BRIEVEN VAN EEN GENEALOOG (selectie uit de jaren 1942 - 1986)
BRIEVEN VAN EEN GENEALOOG (selectie uit de jaren 1942 - 1986)
Ferry Huber heeft een groot deel van zijn leven besteed aan genealogisch onderzoek. Deze verzameling brieven aan zijn neef Axel Rosendahl Huber laat zien hoe hij dat aanpakte. Ferry begon het onderzoek al in zijn studententijd. Alle familieleden waarvan hij de naam en het adres wist, schreef hij een briefje met de vraag of hij langs mocht komen om kennis te maken. Zo drukte hij op zekere dag bij Axel op de voordeurbel. Het was het begin van een levenslange vriendschap. Beiden bleken veel overeenkomsten te hebben: ze waren in Indië geboren, ze waren beiden jurist en bewonderaars van Ulricus Huber. Ook hadden ze beiden belangstelling voor de Zwitserse herkomst van de familie. 
 
11
Carel HFA Corbelijn Battaerd
Carel HFA Corbelijn Battaerd
Partner van Johanna Elise Augusta Huber 
 
12
Dansmeesters rel Franeker
Dansmeesters rel Franeker
Als de Friesche edelman Jancko Douwema, een tijdgenoot van Karel V, op het kasteel van Vilvoorde bij Brussel is vastgezet, neemt hij de pen ter hand voor het schrijven van een "Instructie an sijn wijff". Hij geeft zijn vrouw allerlei raad en voorschriften voor het bestier van zijn zaken gedurende zijn afwezigheid, en daarbij laat hij ook zijn aandacht gaan over de
opvoeding van zijn kinderen. 
 
13
De jeugdjaren van F.C.A. Huber
De jeugdjaren van F.C.A. Huber
Uit het babyboek ‘Eerste levensjaren’ het volgende citaat: "Donderdag 26 oktober 1916 werd Ferry geboren. Hij heeft twee opvallende eigenschappen: ‘hij lijkt precies op Ab, en hij heeft heel lang haar. Van zijn geboorte af is 't kleine ventje verkouden, hij hoest en niest als een groot mens.” Het is geschreven door Anna Keuchenius, de jonge moeder (zie Nederland’s Patriciaat 1993 blz. 330, XIc). 
 
14
De snelst studerende Huber sinds 1657?
Op woensdag 19 november 2008 heeft SK Rosendahl Huber aan de Vrije Universiteit het diploma behaald van Bachelor of Science (afgekort Bsc) in de studierichting Biomedische Wetenschappen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
15
Doctor Sietske Rosendahl Huber
Op 3 december 2015 promoveerde Sietske Rosendahl Huber in het eeuwenoude
‘Groot Auditorium’ van de Universiteit Leiden tot Doctor in de Geneeskunde.

De titel van haar proefschrift is Immune responses against conserved influenza epitopes.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
16
Dominee, astronoom, ‘Eertclootschrijver’ Petrus Plancius
Dominee, astronoom, ‘Eertclootschrijver’ Petrus Plancius
Op 21 september 2002 heeft een verre voorvader van menig lezer van Huberiana een plaatsje tussen de sterren verworven. De International Astronomical Union (IAU), een wereldwijde organisatie van sterrenkundigen, besloot die dag een planetoïde of asteroïde officieel de aanduiding (10648) Plancius = 4089 P-L te geven. Zij voorzag die van de volgende toelichting: “Petrus Plancius (Pieter Platevoet, 1552- 1622) was a Dutch theologian, astronomer, navigator and appointed cartographer to the new Dutch East India Company. Plancius depicted the 12 new southern constellations on a globe he constructed in 1598.” 
 
17
dr. Axel Emil Rosendahl
dr. Axel Emil Rosendahl
Made by Jens Jensen Egeberg during the years at University in Kopenhagen. 
 
18
dr. Axel Emil Rosendahl in a café.
dr. Axel Emil Rosendahl in a café.
Another creation by Jens Jensen Egeberg, depicting 3 friends, one of which is dr. Axel Emil Rosendahl (in the middle) 
 
19
dr. Axel Emil Rosendahl studying
dr. Axel Emil Rosendahl studying
This scene, again by Jens Jensen Egeberg probably depicts the hard life of being a student and having to study. 
 
20
Dr. Jacqueline Antoinette Wasem
Dr. Jacqueline Antoinette Wasem
Foto uit maart 1944 van 'Amaricain Photo-Salon Fr. Cadek' in Neuchatel 
 
21
Een bijzondere ontmoeting: Kunstenares Erica Huber
Erica Mary Huber (1963) is een dochter van Ferdinand Gustaaf Adolf
Huber en Louise Sophie Aschmoneit (Ned. Patr. XIIb blz. 329). Zij is
een veelzijdig kunstenares.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
22
engelina_vdBlom-Huber.pdf
engelina_vdBlom-Huber.pdf
 
 
23
Familie Gantvoort-Huber Hotel des Indes
Familie Gantvoort-Huber Hotel des Indes
Op 9 augustus 1902 traden te Semarang, voormalig Nederlandsch-Indië, Betsy Huber (Djember 26 juli 1878 - Bloemendaal 27 juni 1959) en Johan Martinus Gantvoort (Amsterdam 31 december 1864 - Laag Soeren 19 november 1944) in het huwelijk. 
 
24
Familiearchief Huber
Familiearchief Huber
In Tresoar, het rijksarchief in Leeuwarden, is onder de naam Familiearchief Huber een grote verzameling familiepapieren te vinden. De stukken zijn daar in de loop der tijd terecht gekomen. De laatste - grote - toevoeging is het archief van oom Ferry Huber (1916-1994), dat via de Huber Stichting bij Tresoar is gekomen. 
 
25
Familiegraf Koch-Huber
Familiegraf Koch-Huber
Op de Haagse begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen bevindt zich een graf van de familie Koch-Huber. Aan de achterzijde van de grafsteen komt de naam H.P. Berlage voor hetgeen mogelijk zou kunnen betekenen dat de beroemde architect Berlage de ontwerper is van dit monument. 
 
26
Franeker wil Coopmanshûs verplaatsen
Franeker wil Coopmanshûs verplaatsen
Museum ‘t Coopmanshûs in Franeker moet on-dergebracht worden in het monumentale 15de eeuwse Martenahuis in de stad 
 
27
Friese Oranjekoeke
Friese Oranjekoeke
Het symbool van Friesland dreigt te verdwijnen. De Oranjekoeke is een typische Friese lekkernij. Het is een ambachtelijk bakkersproduct, een heerlijke lekkernij tussen koek en taart. De Oranjekoeke ontleent zijn naam aan de geraspte sinaasappelschillen die door het
deeg worden gemengd. 
 
28
Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
Ruim tweeënhalve eeuw lang had Franeker een instelling voor hoger onderwijs. Duizenden studenten uit alle windstreken kwamen naar de Fries Atheen om colleges te horen van voortreffelijke geleerden en de Franeker Academie had dan ook een vgoede reputatie tot ver over de landsgrenzen heen. De stad heeft daardoor in het Friese, het Nederlandse en het internationale culturele leven een rol van betekenis gespeeld. 
 
29
Gasthuis Vredenhof
Gasthuis Vredenhof
Agnes Alida Huber liet samen met haar zuster Judith Anna van Alphen-Huber en haar zwager Ds Hiëronymus van Alphen (oom van de dichter) in 1745 het Gasthuis Vredenhof bouwen aan de Dubele Streek te Dronrijp. Zij behoorden tot de piëtistische beweging en hadden bewondering voor het zendingswerk van Ludwig Nicolaus graf von Zinzendorf, leider van de Hernhutters. Diens opvattingen over praktisch christendom hebben het drietal geïnspireerd. 
 
30
Grafmonument op begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen in Den Haag
Grafmonument op begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen in Den Haag
grafmonument op begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen in Den Haag.
(ontworpen door architect Hendrik P. Berlage)

Engelberta Constantia Huber
30 januari 1878 – 6 oktober 1916

en

echtgenoot André Karel Jan Koch
13 februari 1870-13 aptril 1936

en hun vijf kinderen. 
 
31
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker

Titia Huber
20 november 1676 – 5 september 1704 
 
32
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker 2
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker 2
Grafzerk voor het koor van de Martinikerk in Franeker

Prof. mr. Zacharias Huber
29 augustus 1669 – 21 oktober 1732
op dezelfde grafzerk: Mr. Georgius Huber

Mr. Georgius Huber
8 april 1675 – 27 juli 1737
op dezelfde grafzerk: Prof. mr. Zacharias Huber
 
 
33
Heer Lampe
Heer Lampe
Ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik bij De Slegte een erg leuk boekje tegen. Ik struin regelmatig de planken van deze boekwinkel af en pik er vanuit mijn interesse als bioloog allerlei oude natuurboeken uit. In de loop der jaren heb ik daar een aardige verzameling van opgebouwd. 
 
34
Het Huberhuis: waar staat dat?
Het Huberhuis: waar staat dat?
In een interessant artikel over het Huberhuis in Dronrijp (Huberiana 2006,2) wordt het huis aan de Kerkbuurt dat ooit eigendom was van Fetzen Dijkstra het Huberhuis genoemd. Thans is het in eigendom van de Stichting Hendrik de Keijser. Er is in dat artikel - opeens - ook sprake van Notarishuis. 
 
35
Het werk van Diet Huber
Op 15 september 2005 heeft Berber van der Geest in Museum Smallingerland in Drachten de tentoonstelling "De mem van Tutte en de Teltsjebeam" geopend. In deze tentoonstelling is te zien hoe de schrijfster en tekenares Diet Huber (geb. 1924)*, van idee naar idee creatief werkzaam is geweest en hoe zij vol overgave werkte aan een boek dat voorafging aan De Teltsjebeam (De verhaaltjesboom), maar nooit is verschenen. Veel van de ideeën in dat boek zijn later, op andere wijze uitgewerkt en gepubliceerd. De tentoonstelling duurt tot en met 26 februari 2006.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
36
Hoogovens te IJmuiden
Het programma van het Huberweekeinde 2009 in Wijk aan Zee bracht ons naar de Hoogovens in IJmuiden voor een bezoek aan het Hoogovenmuseum. Dit museum vertoont in beeld en geluid de ontwikkeling van de Hoogovens vanaf het ontstaan in tot nu.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
37
Hotel des Indes
Hotel des Indes
Ontstaan van een beroemd hotel in Indië. Batavia bestond uit twee delen. Het noordelijke gedeelte of de Benedenstad en het zuidelijke gedeelte de Bovenstad. In de 18e eeuw was het leven voor de Europeanen ondraaglijk door de stank van de grote rivier de Tjiliwong
die door de stad stroomde. 
 
38
Huber halve marathon
Huber halve marathon
Ulric RH en zijn neef Ernst RH hebben op 21 april 2013 meegedaan aan de Oberbank Halbmarathon 2013 in Linz (Oostenrijk) 
 
39
Hubers uit het goede hout gesneden
Hubers uit het goede hout gesneden
In Zwitserland is er in Berner Oberland in het Haslithal, boven de Brienzer See, een prachtig wandelgebied met steile hellingen, wilde gemzen en alpenbloemen. De plaats heet Axalp en het heeft een prachtig uitzicht over de Brienzer See richting de Brienzer Rothorn en de bergen van Hasliberg
achter Meiringen. 
 
40
Huberstamboom in Blauw Boekje
Huberstamboom in Blauw Boekje
Tot nu toe is de stamboom van de familie Huber driemaal eerder opgenomen in Nederland’s Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’) namelijk in de derde jaargang, de 47ste jaargang en de 77ste jaargang. De Huberstambomen in beide laatste jaargangen werden samengesteld door Mr. F.G.A. Huber (1916-1994). 
 
41
index.html
index.html
 
 
42
J.L. Huber en Dekemastate te Weidum
J.L. Huber en Dekemastate te Weidum
Johannes Lambertus Huber, 52 jaar oud, werd op 17 december 1802 benoemd tot drost in het 9e drostambt van Friesland, bestaande uit Wonseradeel en Hannaarderadeel. Het drostambt was uitsluitend een rechterlijke betrekking. Huber woonde toen in Franeker. Voor zijn nieuwe functieverhuisde hij naar Weidum. 
 
43
johanna_Niestadt-Huber.pdf
johanna_Niestadt-Huber.pdf
 
 
44
Laura RH rapport UVA
Laura RH rapport UVA
De toenmalige Prinses Máxima bezocht op 30 mei 2012 de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
 
45
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber 
 
46
Lucas Pieters Roodbaard
Lucas Pieters Roodbaard
Bij de laatste familiedag, 4 juni 2005, op Schatzenburg werd melding gemaakt van de voorgenomen restauratie van de tuin aan de voorzijde. Nu de restauratie van het huis is voltooid en de inrichting van het huis bijna volmaakt is, komt de tuin aan de beurt. Willem Poerink gaf hierover de volgende informatie. 
 
47
Missing Link
Missing Link
The missing Link - Most wanted Offspring of Meyle Huber 
 
48
Napoleons tocht naar Rusland
Napoleons tocht naar Rusland
Ulric Herman Huber duikt op in historische roman. Victor Remouchamps is schrijver van het boek ‘200 jaar later’ over de tocht naar Rusland van Napoleon in 1812. Het boek is gebaseerd op de lotgevallen van Remi Remouchamps (voorvader van de auteur) die als soldaat
der Infanterie de Tocht naar Rusland meemaakte. 
 
49
Nazaten in oude 2e kamer
Nazaten in oude 2e kamer
Een uniek en nog niet eerder vertoond evenement: een samenkomst van de nazaten van de eerste, in 1796 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers

van Nederland. De ‘nazatendag’ vormt een relevante aanvulling op de viering van tweehonderd jaar koninkrijk. Hoewel het koninkrijk van 1815 geldt als het begin van het moderne Nederland, laat de geschiedenis zien dat de Bataafse Republiek uit 1795 veeleer die eretitel verdient. 
 
50
Nieuwenhuys en Breton de Nijs
Nieuwenhuys en Breton de Nijs
Rob Nieuwenhuys werd in 1908 te Semarang geboren als zoon van H. Nieuwenhuys en een Indische moeder. Hij groeide op in Batavia waar zijn vader werknemer was bij Hotel des Indes, dat onder leiding stond van Johan Martinus Gantvoort, gehuwd met Betsy Huber (Nederland's Patriciaat: Huber Xj, blz 350). 
 

    1 2 3 Volgende»