Huberiana


Treffers 1 t/m 50 van 61     » Klikplaatjes-overzicht

    1 2 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
14 lanssteken van Ulrich Herman Huber
14 lanssteken van Ulrich Herman Huber
Bijzonderheden over de verwondingen opgelopen bij de strijd in Rusland staan vermeld in de Geschiedenis van het regiment Hollandsche Husaren door Jhr. J.W. van Sypensteyn. 
 
2
1600: Slag bij Nieuwpoort
1600: Slag bij Nieuwpoort
“Die eeuwige belastingen. Al dat geld dat de oorlog kost". In de Republiek weerklinkt het gemor van steden en burgers sterker dan voorheen. Keer op keer moet Prins Maurits smeken om geld, zodat hij zijn kleine leger kan uitbreiden. Dankzij de Staten van Holland mag hij zijn strijdmacht met 4000 Fransen, 2000 Duitsers en 1000 Zwitsers versterken. 
 
3
Aanwinst voor schatzenburg
Aanwinst voor schatzenburg
Schatzenburg is in het bezit gekomen van een belangwekkend patriottisch
schilderij. Het is in 1784 geschilderd door Jurriaan Andriessen (1742-1819)
in opdracht van een waarschijnlijk Friese patriot.
De voor die tijd al wat ouderwetse uitbundige Lodewijk-XV-lijst vertoont
volgens deskundigen kenmerken die op Friese makelij duiden. 
 
4
Andreae-Huber
Andreae-Huber
Deze foto ontving de redactie van Mary en Henk Binckhorst-Huber, die het ingelijste origineel van dit groepsportret bij toeval hebben aangetroffen in de Oudheidkamer in Kollum. Zij waren daar op zoek naar gegevens over de grootvader van Henk van moederszijde, Hendrik Meijer. 
 
5
Assuerus Quæstius
Assuerus Quæstius
Schatzenburg is in de negentiende eeuw gedurende meer dan vijftig jaar eigendom van Mr Assuerus
Quæstius. Hij heeft zijn stempel op de buitenplaats gezet. Vóór hem is Schatzenburg met een
korte onderbreking aan het eind van de achttiende eeuw tot 1813 steeds eigendom van een (aanverwant van) Huber. Het wordt in die tijd door de Huber’s benut als zomerverblijf dan wel verhuurd aan een familielid. In 1813 verkoopt Johannes Lambertus Huber –de patriot- Schatzenburg en wordt Frederica Aurelia Maria Vegilin van Claerbergen de bewoonster. 
 
6
Bezoek Sterrenwacht Halley
Bezoek Sterrenwacht Halley
Wederom waren we met het bestuur van de Hubervereniging te gast op een
bijzondere lokatie. Eind juli 2012 werden we ontvangen door Urijan Poerink
op de Sterrenwacht Halley in Vinkel. 
 
7
BRIEVEN VAN EEN GENEALOOG (selectie uit de jaren 1942 - 1986)
BRIEVEN VAN EEN GENEALOOG (selectie uit de jaren 1942 - 1986)
Ferry Huber heeft een groot deel van zijn leven besteed aan genealogisch onderzoek. Deze verzameling brieven aan zijn neef Axel Rosendahl Huber laat zien hoe hij dat aanpakte. Ferry begon het onderzoek al in zijn studententijd. Alle familieleden waarvan hij de naam en het adres wist, schreef hij een briefje met de vraag of hij langs mocht komen om kennis te maken. Zo drukte hij op zekere dag bij Axel op de voordeurbel. Het was het begin van een levenslange vriendschap. Beiden bleken veel overeenkomsten te hebben: ze waren in Indië geboren, ze waren beiden jurist en bewonderaars van Ulricus Huber. Ook hadden ze beiden belangstelling voor de Zwitserse herkomst van de familie. 
 
8
Dansmeesters rel Franeker
Dansmeesters rel Franeker
Als de Friesche edelman Jancko Douwema, een tijdgenoot van Karel V, op het kasteel van Vilvoorde bij Brussel is vastgezet, neemt hij de pen ter hand voor het schrijven van een "Instructie an sijn wijff". Hij geeft zijn vrouw allerlei raad en voorschriften voor het bestier van zijn zaken gedurende zijn afwezigheid, en daarbij laat hij ook zijn aandacht gaan over de
opvoeding van zijn kinderen. 
 
9
De jeugdjaren van F.C.A. Huber
De jeugdjaren van F.C.A. Huber
Uit het babyboek ‘Eerste levensjaren’ het volgende citaat: "Donderdag 26 oktober 1916 werd Ferry geboren. Hij heeft twee opvallende eigenschappen: ‘hij lijkt precies op Ab, en hij heeft heel lang haar. Van zijn geboorte af is 't kleine ventje verkouden, hij hoest en niest als een groot mens.” Het is geschreven door Anna Keuchenius, de jonge moeder (zie Nederland’s Patriciaat 1993 blz. 330, XIc). 
 
10
De snelst studerende Huber sinds 1657?
Op woensdag 19 november 2008 heeft SK Rosendahl Huber aan de Vrije Universiteit het diploma behaald van Bachelor of Science (afgekort Bsc) in de studierichting Biomedische Wetenschappen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
11
Doctor Sietske Rosendahl Huber
Op 3 december 2015 promoveerde Sietske Rosendahl Huber in het eeuwenoude
‘Groot Auditorium’ van de Universiteit Leiden tot Doctor in de Geneeskunde.

De titel van haar proefschrift is Immune responses against conserved influenza epitopes.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
12
Dominee, astronoom, ‘Eertclootschrijver’ Petrus Plancius
Dominee, astronoom, ‘Eertclootschrijver’ Petrus Plancius
Op 21 september 2002 heeft een verre voorvader van menig lezer van Huberiana een plaatsje tussen de sterren verworven. De International Astronomical Union (IAU), een wereldwijde organisatie van sterrenkundigen, besloot die dag een planetoïde of asteroïde officieel de aanduiding (10648) Plancius = 4089 P-L te geven. Zij voorzag die van de volgende toelichting: “Petrus Plancius (Pieter Platevoet, 1552- 1622) was a Dutch theologian, astronomer, navigator and appointed cartographer to the new Dutch East India Company. Plancius depicted the 12 new southern constellations on a globe he constructed in 1598.” 
 
13
Een bijzondere ontmoeting: Kunstenares Erica Huber
Erica Mary Huber (1963) is een dochter van Ferdinand Gustaaf Adolf
Huber en Louise Sophie Aschmoneit (Ned. Patr. XIIb blz. 329). Zij is
een veelzijdig kunstenares.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
14
Familie Gantvoort-Huber Hotel des Indes
Familie Gantvoort-Huber Hotel des Indes
Op 9 augustus 1902 traden te Semarang, voormalig Nederlandsch-Indië, Betsy Huber (Djember 26 juli 1878 - Bloemendaal 27 juni 1959) en Johan Martinus Gantvoort (Amsterdam 31 december 1864 - Laag Soeren 19 november 1944) in het huwelijk. 
 
15
Familiearchief Huber
Familiearchief Huber
In Tresoar, het rijksarchief in Leeuwarden, is onder de naam Familiearchief Huber een grote verzameling familiepapieren te vinden. De stukken zijn daar in de loop der tijd terecht gekomen. De laatste - grote - toevoeging is het archief van oom Ferry Huber (1916-1994), dat via de Huber Stichting bij Tresoar is gekomen. 
 
16
Familiegraf Koch-Huber
Familiegraf Koch-Huber
Op de Haagse begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen bevindt zich een graf van de familie Koch-Huber. Aan de achterzijde van de grafsteen komt de naam H.P. Berlage voor hetgeen mogelijk zou kunnen betekenen dat de beroemde architect Berlage de ontwerper is van dit monument. 
 
17
Franeker wil Coopmanshûs verplaatsen
Franeker wil Coopmanshûs verplaatsen
Museum ‘t Coopmanshûs in Franeker moet on-dergebracht worden in het monumentale 15de eeuwse Martenahuis in de stad 
 
18
Friese Oranjekoeke
Friese Oranjekoeke
Het symbool van Friesland dreigt te verdwijnen. De Oranjekoeke is een typische Friese lekkernij. Het is een ambachtelijk bakkersproduct, een heerlijke lekkernij tussen koek en taart. De Oranjekoeke ontleent zijn naam aan de geraspte sinaasappelschillen die door het
deeg worden gemengd. 
 
19
Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
Ruim tweeënhalve eeuw lang had Franeker een instelling voor hoger onderwijs. Duizenden studenten uit alle windstreken kwamen naar de Fries Atheen om colleges te horen van voortreffelijke geleerden en de Franeker Academie had dan ook een vgoede reputatie tot ver over de landsgrenzen heen. De stad heeft daardoor in het Friese, het Nederlandse en het internationale culturele leven een rol van betekenis gespeeld. 
 
20
Gasthuis Vredenhof
Gasthuis Vredenhof
Agnes Alida Huber liet samen met haar zuster Judith Anna van Alphen-Huber en haar zwager Ds Hiëronymus van Alphen (oom van de dichter) in 1745 het Gasthuis Vredenhof bouwen aan de Dubele Streek te Dronrijp. Zij behoorden tot de piëtistische beweging en hadden bewondering voor het zendingswerk van Ludwig Nicolaus graf von Zinzendorf, leider van de Hernhutters. Diens opvattingen over praktisch christendom hebben het drietal geïnspireerd. 
 
21
Heer Lampe
Heer Lampe
Ergens in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik bij De Slegte een erg leuk boekje tegen. Ik struin regelmatig de planken van deze boekwinkel af en pik er vanuit mijn interesse als bioloog allerlei oude natuurboeken uit. In de loop der jaren heb ik daar een aardige verzameling van opgebouwd. 
 
22
Het Huberhuis: waar staat dat?
Het Huberhuis: waar staat dat?
In een interessant artikel over het Huberhuis in Dronrijp (Huberiana 2006,2) wordt het huis aan de Kerkbuurt dat ooit eigendom was van Fetzen Dijkstra het Huberhuis genoemd. Thans is het in eigendom van de Stichting Hendrik de Keijser. Er is in dat artikel - opeens - ook sprake van Notarishuis. 
 
23
Het werk van Diet Huber
Op 15 september 2005 heeft Berber van der Geest in Museum Smallingerland in Drachten de tentoonstelling "De mem van Tutte en de Teltsjebeam" geopend. In deze tentoonstelling is te zien hoe de schrijfster en tekenares Diet Huber (geb. 1924)*, van idee naar idee creatief werkzaam is geweest en hoe zij vol overgave werkte aan een boek dat voorafging aan De Teltsjebeam (De verhaaltjesboom), maar nooit is verschenen. Veel van de ideeën in dat boek zijn later, op andere wijze uitgewerkt en gepubliceerd. De tentoonstelling duurt tot en met 26 februari 2006.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
24
Hoogovens te IJmuiden
Het programma van het Huberweekeinde 2009 in Wijk aan Zee bracht ons naar de Hoogovens in IJmuiden voor een bezoek aan het Hoogovenmuseum. Dit museum vertoont in beeld en geluid de ontwikkeling van de Hoogovens vanaf het ontstaan in tot nu.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
25
Hotel des Indes
Hotel des Indes
Ontstaan van een beroemd hotel in Indië. Batavia bestond uit twee delen. Het noordelijke gedeelte of de Benedenstad en het zuidelijke gedeelte de Bovenstad. In de 18e eeuw was het leven voor de Europeanen ondraaglijk door de stank van de grote rivier de Tjiliwong
die door de stad stroomde. 
 
26
Huber halve marathon
Huber halve marathon
Ulric RH en zijn neef Ernst RH hebben op 21 april 2013 meegedaan aan de Oberbank Halbmarathon 2013 in Linz (Oostenrijk) 
 
27
Hubers uit het goede hout gesneden
Hubers uit het goede hout gesneden
In Zwitserland is er in Berner Oberland in het Haslithal, boven de Brienzer See, een prachtig wandelgebied met steile hellingen, wilde gemzen en alpenbloemen. De plaats heet Axalp en het heeft een prachtig uitzicht over de Brienzer See richting de Brienzer Rothorn en de bergen van Hasliberg
achter Meiringen. 
 
28
Huberstamboom in Blauw Boekje
Huberstamboom in Blauw Boekje
Tot nu toe is de stamboom van de familie Huber driemaal eerder opgenomen in Nederland’s Patriciaat (het ‘Blauwe Boekje’) namelijk in de derde jaargang, de 47ste jaargang en de 77ste jaargang. De Huberstambomen in beide laatste jaargangen werden samengesteld door Mr. F.G.A. Huber (1916-1994). 
 
29
J.L. Huber en Dekemastate te Weidum
J.L. Huber en Dekemastate te Weidum
Johannes Lambertus Huber, 52 jaar oud, werd op 17 december 1802 benoemd tot drost in het 9e drostambt van Friesland, bestaande uit Wonseradeel en Hannaarderadeel. Het drostambt was uitsluitend een rechterlijke betrekking. Huber woonde toen in Franeker. Voor zijn nieuwe functieverhuisde hij naar Weidum. 
 
30
Laura RH rapport UVA
Laura RH rapport UVA
De toenmalige Prinses Máxima bezocht op 30 mei 2012 de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
 
31
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber
Lijkgedicht Titja Huber, Grafschrift Sjoertje Huber 
 
32
Lucas Pieters Roodbaard
Lucas Pieters Roodbaard
Bij de laatste familiedag, 4 juni 2005, op Schatzenburg werd melding gemaakt van de voorgenomen restauratie van de tuin aan de voorzijde. Nu de restauratie van het huis is voltooid en de inrichting van het huis bijna volmaakt is, komt de tuin aan de beurt. Willem Poerink gaf hierover de volgende informatie. 
 
33
Napoleons tocht naar Rusland
Napoleons tocht naar Rusland
Ulric Herman Huber duikt op in historische roman. Victor Remouchamps is schrijver van het boek ‘200 jaar later’ over de tocht naar Rusland van Napoleon in 1812. Het boek is gebaseerd op de lotgevallen van Remi Remouchamps (voorvader van de auteur) die als soldaat
der Infanterie de Tocht naar Rusland meemaakte. 
 
34
Nazaten in oude 2e kamer
Nazaten in oude 2e kamer
Een uniek en nog niet eerder vertoond evenement: een samenkomst van de nazaten van de eerste, in 1796 democratisch gekozen volksvertegenwoordigers

van Nederland. De ‘nazatendag’ vormt een relevante aanvulling op de viering van tweehonderd jaar koninkrijk. Hoewel het koninkrijk van 1815 geldt als het begin van het moderne Nederland, laat de geschiedenis zien dat de Bataafse Republiek uit 1795 veeleer die eretitel verdient. 
 
35
Nieuwenhuys en Breton de Nijs
Nieuwenhuys en Breton de Nijs
Rob Nieuwenhuys werd in 1908 te Semarang geboren als zoon van H. Nieuwenhuys en een Indische moeder. Hij groeide op in Batavia waar zijn vader werknemer was bij Hotel des Indes, dat onder leiding stond van Johan Martinus Gantvoort, gehuwd met Betsy Huber (Nederland's Patriciaat: Huber Xj, blz 350). 
 
36
Onze website vernieuwd
Onze website vernieuwd
Website versie 3. Het idee achter de vernieuwe website www.famhuber.nl was, het creëren
van een online-archief voor materiaal met betrekking tot onze familie. De website is beschikbaar in vier talen, te weten Nederlands, Engels, Duits en Frans. Echter zijn de Huberiana-artikelen alleen beschikbaar in het Nederlands. 
 
37
Op naar een nieuwe gezondheid
Machteld Huber: „Ik voel me hartstikke goed! Maar zelfs ernstig zieke mensen kunnen zich heel
gezond voelen.” Gezond zijn is niet het doel maar het middel om je goed te voelen.
Dat zegt arts-onderzoeker Machteld Huber (63), die vorige week [17 december 2014, red.] in Maastricht promoveerde op wat zij ‘positieve gezondheid’ noemt.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
38
Oranjerie van Schatzenburg
Oranjerie van Schatzenburg
In 1836 erft de 21-jarige student Assuerus Quæstius de buitenplaats Schatzenburg te Dronrijp van zijn tante Frederika A.M. Vegilin
van Claerbergen. Een jaar of vijf later moderniseert hij zowel het huis als de tuinaanleg. De tuin gaat drastisch op de schop. Hij krijgt een landschappelijk karakter. Een deel van de gracht wordt dan vergraven tot vijver, er komen zwierige schelpenpaden, bloemperken in verschillende vormen, hoogteverschillen, coulissen en doorkijkjes. Het ontwerp is vermoedelijk van Lucas Pieters Roodbaard. Alleen de oude boomgaard ontkomt aan de vernieuwingsdrang. 
 
39
Patricier zijn
Patricier zijn
Deze vraag heeft het bestuur van de Hubervereniging zich gesteld. We krijgen steeds minder jongelui, die lid willen worden van een familievereniging waarvan de meeste leden behoren tot de patriciërs. Is dit een teken des tijds, dat wordt beheerst door een mediacircus en snelle communicatie?
Is er geen belangstelling meer voor familiebanden en hun geschiedenis?
Moet alles dan maar hip zijn en vluchtig? 
 
40
Pillegift voor LH Huber
Pillegift voor LH Huber
Op 26 april 1768 wordt in het mooiste huis van de Grote Kerkstraat te Leeu-
warden, het Princessehof, het vierde kind van mr. Herman Ulrich Huber,
ammunitiemeester-generaal van Friesland, en zijn vrouw Margareta Barbera Emmen geboren. Het meisje krijgt de namen Lamberdina Henriëtta. Zij is genoemd naar haar grootvader mr. Lambert Henric Emmen die vijf jaar eerder is overleden. 
 
41
Plantage Schatzenburg
Plantage Schatzenburg
De Plantage Schatzenburg was in Suriname aan de Boven-Commewijnerivier gelegen, rechts opvarend, en is lange tijd bezit geweest van de familie Schas. Het betrof een koffieplantage groot 236 akkers. Ook wel bekend als Schassenburg. 
 
42
Poppenhuizen: Hobby tot Kunst verheven
Poppenhuizen: Hobby tot Kunst verheven
Wie kent niet het poppenhuis van Sara Ploos van Amstel- Rothé in het Frans Halsmuseum te Haarlem of haar tweede in het Haags Gemeentemuseum. Sara Rothé begon haar hobby in 1743 met de koop van drie oude poppenhuizen uit het bezit van Rachel van Dantsich, die ze weer gekocht had op een veiling van Cornelia van der Gon. Deze Cornelia had ze samen met haar echtgenoot de schilder David van der Plas gemaakt tussen 1680 en 1700. 
 
43
Robert Johannes Huber
Huberiana 2015-2 bevat een artikel van de hand van Axel Rosendahl

Huber over Robert Johannes Huber (1920-1942). Robert Huber was KNIL-militair en maakte in (toenmalig)Nederlands-Indië de Japanse invasie mee. Hij overleed op 23 juni 1942 en is begraven op het Ereveld Lewigahah bij Bandoeng. Bij hun bezoek aan het Ereveld in januari 2015 troffen Axel en Kitty Rosendahl Huber bij toeval zijn graf aan, voorzien van een wit kruis met zijn naam erop: R.J. Huber. Axel vroeg zich af wie deze naamgenoot was. Hij ging op onderzoek uit en vond uit dat Robert familie van hem is. Zijn artikel in Huberiana werd gelezen door Cynthia Engelen-Kraag,een nicht van Robert. Zij reageerde met onderstaand relaas,dat met haar toestemming in ons familieblad mag worden opgenomen.
(Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) 
 
44
Roodbaards Rijkdom
Roodbaards Rijkdom
Op 2 november 2012 vond in het Coulonhuis (Fryske Akademy) te Leeuwarden de presentatie plaats van het boek ‘Roodbaards Rijkdom’. Dit boek heeft als onderwerp het oeuvre van de in Noord Nederland wereldberoemde tuinarchitect Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). 
 
45
Schatzenburg vouwen
Schatzenburg vouwen
De Fries Sjoerd Zeilboer heeft met gebruikmaken van een bijna tweeduizend jaar oude kunstvorm uit Japan bijna alle staten en stinzen in Friesland nagemaakt van papier. 
 
46
Schrijverschap in wording
Schrijverschap in wording
De drukproef van ‘Ik heb lief’, laat zien hoe de woorden van Reinier Flaes een boeiend verhaal worden over een ochtend in een park in Athene waarin hij vermeldt "dit leven lief te hebben". Naast deproza is hij ook weer gedichten gaan schrijven, na een jaar daartoe
niet in staat te zijn geweest. 
 
47
Simon keek naar mij
Simon keek naar mij
Ik was niet op de Huberdag 2012 omdat ik naar een optreden van Nick en Simon wilde gaan. Rick H heeft mij gevraagd een verslag te maken. Het was in Horst in Limburg en heet Funpop. 
 
48
Siucke Huber
Siucke Huber
Het schilderij in dit artikel is een allegorische voorstelling ter herinnering aan de erfenis in
1749 door Siucke Huber nagelaten aan het Nieuwe Stads Weeshuis te Leeuwarden. Het paneel is gemaakt
door de schilder Rienk Keyert en kreeg een plaats in de voogdessenkamer van het weeshuis (thans, in 2002: Fries Natuurmuseum). De tekst in het schilderij luidt:
De e s Witte Gro n d Me t Staa n d e En Uit g e b re id e Vle rke n
Is ‘T B e e lt D e r Ed e le Zi e l In Haa re Lie fd e We rke n
‘T I s Siu c ke , Hu b e rs We e uw & Do g te r, Wie ns Ge m o e d
Dit Arm e We e sh ui s T ro f, Da t ‘s End x Maakt H aar Go e d 
 
49
Stinsenflora
Stinsenflora
Wat is eigenlijk Stinsenflora? Stinsenflora is een flora die voorkwam bij de Friese stinsen maar ook bij de Groninger borgen en steenhuizen. Het is een flora die men vooral vindt in de oude tuinen van buitenplaatsen, kastelen, boerderijen en kruidentuinen van kloosters. 
 
50
Stinsenflora in Fryslân
Stinsenflora in Fryslân
In het Cultuurbericht van het Prins Bernhard Fonds van de zomer 2007 troffen we een artikel aan met als titel “Zijn na God nu ook de stinzenplanten uit Jorwerd verdwenen?” 
 

    1 2 Volgende»